Faciliteter og Bygninger

Computerkærlighed

På Syddansk Universitet har lektor i matematik og datalogi, Bjarne Toft sammen med ingeniør Einar Hougs og lektor Hans Bøye oprettet et lille computermuseum med nogle af de computere og tilbehør, som universitetet anskaffede og benyttede fra dets start i 1966 til omkring 2000. Samlingen illustrerer den næsten ufattelige udvikling, som computeren har gennemlevet fra at være et apparat for nogle få specialister til at være et redskab, som ingen kan klare sig uden i dag.