Humaniora

Den danske adel siden 1849

Er du vild med godser, grever og baroner? Og vil du vide mere om adelens historie? På Historiestudiet på SDU kan du blandt andet fordybe dig i den danske adel. Her finder du nemlig nogle af landets førende adelshistorikere. Mød dem og husk at søge ind på studiet senest d. 5. juli! 
http://bit.ly/historieSDU
Med grundloven i 1849 mistede den danske adel sine forrettigheder, og Lensafløsningen i 1919 betød at de danske godser mistede den helt centrale økonomiske, politiske, sociale og kulturelle rolle, som de hidtil havde indtaget i danmarkshistorien. Ikke desto mindre har vi fortsat i Danmark en adelsstand, som omfatter en større gruppe mennesker, både godsejere, advokater, skolelærere, bagere og mange andre. http://www.sdu.dk/Nyheder/Nyt_fra_SDU/Den+danske+adel+lever+i+bedste+velgaaende