Samfundsvidenskab

Fra fattiggård til frit valg - Den danske velfærdshistorie fortalt af professor Klaus Petersen

23. april 2019 dansk, formidling, forskning
Dette er fortællingen om velfærdsstaten som dansk nationalt symbol, og om dette symbols opståen, storhed og aktuelle tilstand, som udfordret og omdiskuteret fra mange sider. Hvorfor opstod velfærdsstaten, og hvad drev den frem? Hvad skyldes velfærdsstatens nuværende kritiske tilstand, og hvor er den på vej hen?