Film om studier

Karrierevejledning som fag på SDU

Siden efteråret 2014 har det været muligt for studerende på fem forskellige kandidatuddannelser på Syddansk Universitet, at modtage undervisning i, hvordan man skaber sig en karriere.
Initiativet er en del af universitetets overordnede målsætning om at klæde de studerende på til arbejdsmarkedet.