Naturvidenskab

Musvitter gør studerende klogere på klimaforandringer

12. februar 2019

I skovene omkring SDU i Odense hænger 100 redekasser, som bliver besøgt flittigt i foråret. Ikke kun af musvitterne, men også af de studerende. Tag med forskerne ud og besøg dem i en lille film.

// ------------

In the woods around the SDU campus, there are over 100 bird boxes, which students and researchers visit in the spring to study the health of the baby birds and try to learn about the environment.