Psykologi

2 views
Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov og forestillinger. Hvorfor tænker vi, som vi tænker, og hvorfor handler vi, som vi gør. Psykologi som studium er at forstå mennesket i sin helhed.

Psykologer arbejder overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. På et etisk forsvarligt grundlag, ud fra en helhedsorienteret tilgang og på et videnskabeligt grundlag.

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Comments

Tilføj en kommentar...
Post as (log out)