Samfundsvidenskab

Ret og religion

Frem til reformation i 1536 havde Danmark to retssystemer - der var statens og et kirkeligt. Det kirkelige dømte i alle sager som havde med kirken at gøre, herunder sædelighed og ægteskab. Men vejen væk fra det kirkelige retssystem var langt fra problemløs.
Morten Kjær er ph.d. studerende på Syddansk Universitet, og forsker i hvordan man straffede sædelighedsforbrydelserne efter Reformationen .